telefoon (+31)  065 3368946
email info@venp.net


software op maat

van der velden en partners

We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van software
(maatwerksystemen, transport en logistiek, management informatie, personeelsplanning, webapplicaties).
In de afgelopen jaren (we bestaan sinds 1994) hebben we o.m. systemen ontwikkeld voor een aantal grote uitgevers (dagbladen, weekbladen, boeken, huis-aan-huisbladen), grafische bedrijven, transport- en distributiebedrijven, callcenters, bibliotheken en musea.We maken voornamelijk gebruik van Microsoft-software
(Visual Studio.NET, Expression Blend, MS Access, Visual Basic, SQL server, ASP), daarnaast hebben we ook veel ervaring met Oracle.Voor rapportages wordt steeds vaker Crystal Reports 
resp. Business Objects ingezet.

Binnen de uitgeverswereld hebben we heel veel kennis en ervaring wat betreft oplage-, marketing-, personeelsplanning en distributiesystemen, in de grafische wereld vooral financiële, planning- en productiesystemen.

Voor callcenters, bibliotheken en musea is door ons een programma ontwikkeld waarmee men snel en flexibel werkroosters kan genereren.